Tietosuoja

Tämä on Kiinteistöhuolto Suominen Oy:n tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) edellyttämä tietosuojaseloste. Tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 1.11.2022

Rekisterinpitäjän nimi
Kiinteistöhuolto Suominen Oy
Y-tunnus: 3305244-8

Osoite: Kolmiladontie 2
26510 Rauma

 

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa
Riku Suominen
puhelin: 050 330 8827
sähköposti:
info@kiinteistohuoltosuominen.fi

 

Rekisterin nimi
Kiinteistöhuolto Suominen Oy:n asiakasrekisteri yhteydenottolomakkeilta.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä olevia henkilön tietoja käytetään Kiinteistöhuolto Suominen Oy:n asiakkuuksien hoitoon.

 

Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista. Osa tiedoista on käyttötarkoituksesta riippuen pakollista antaa, jotta asia voidaan käsitellä tarpeenmukaisella tavalla.

  • Henkilön nimi
  • Henkilön yhteystiedot (puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite)
  • Lisätiedot (henkilön jättämä lisätieto, kuten vapaamuotoinen viesti)
  • Huoltopyyntöä koskevat tiedot: vikailmoituksen kohde, vian kuvaus, nimi, katuosoite, huoneiston numero, puhelin, sähköposti, toive yleisavaimen käytöstä, toive yhteydenotosta
 
 

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilön omalla suostumuksella annetut tiedot joko verkkopalvelussa olevilla lomakkeilla tai sähköpostitse, puhelimitse tai henkilökohtaisesti annetut tiedot.

 

Tietojen luovutus ja säilytysaika

Asukkaiden henkilötietoja saa käsitellä vain asukassuhteen hoitoa ja kyseisen asukkaan asuinhuoneiston huoltoa koskevissa asioissa. Nimi- ja yhteystietoja luovutetaan joskus tarpeen vaatiessa isännöitsijälle, urakoitsijoille (esim. sähkö- ja putkimiehet) työtehtävien hoitamista varten (yhteydenpito asukkaaseen, tietoja ei saa käyttää markkinointiin tms.). Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaiselle, joka esittää lakiin perustuvan pyynnön. Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisissa suojatuissa ympäristöissä.

 

Tarkastus- ja korjausoikeus
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Pyyntö kohdistetaan oletuksena pyynnön lähettäjän sähköpostiosoitteeseen liitettyihin henkilötietoihin, ellei pyynnön lähettänyttä henkilöä tunnisteta jollain muulla tavalla.

Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

 

Evästeet ja analytiikka

3305244-8

Sivusto käyttää evästeitä (cookies). Evästeiden käyttö on yleistä ja useat sivustot hyödyntävät niitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle.Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustolla vierailevat selaimet.

Sivuston seurantaan käytämme Googlen Analytics palvelua. Seurannan tarkoitus on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä. Googlelle lähetetty tieto on anonymisoitua.  Lisätietoja Googlen evästeistä voit lukea täältä: Googlen evästekäytäntö.